Vaandel van Vrede Afdrukken
EEN METHODE VOOR PLANETAIRE VREDE: “VAANDEL VAN VREDE”
van visionair kunstenaar Nicholas Roerich (1874 – 1947)
 
Door niet in harmonie te leven met de natuur, hebben we een kunstmatige planetaire omgeving gecreeerd, die de “technosfeer wordt genoemd. Een van de wortels vam deze disharmonie is ons kunstmatige tijdsysteem, gebaseerd op de klok en de kalender van 12 maanden. Door dit te vervangen door een biologisch accurate 13 Manen kalender van Vrede, gebaseerd op de cycli van de natuurlijke tijd, kunnen we helpen de harmonie te herstellen tussen de mensen en de planeet. Door te verenigen in de tijd kunnen we verenigen in Vrede. Natuurlijke Tijd kent geen grenzen, geen ideologieen en geen afscheiding: één tijd, één volk, één planeet. “Samenleven in vrede met elkaar vanuit het ene bloed dat we allemaal delen”.

ACHTERGRONDEN

 

13 Manen Kalender

Onze huidige jaarkalender is de Gregoriaanse kalender, genoemd naar de Romeins Katholieke Paus Gregorius XIII. Deze is een verfijning van de Juliaanse kalender, de kalender van de |Romeinse veldheer Julius Ceasar. Het is een door een mannelijke priesterkaste bedachte lineaire kalender van twaalf onregelmatige maandeenheden, die geen enkele relatie heeft met natuurlijke cycli, dus met de Schepping. (Hij had bijvoorbeeld ook tien maanden kunnen hebben en/of kunnen beginnen op 2 januari.) Het woord kalender komt van het Latijnse woord calends, en dat betekent 'rekeningboek' of 'kasboek'.
Een kalender die wel is afgestemd op de cyclus van de natuur is de 13 Manen Kalender. De Maya's kennen deze jaarkalender als de Tun Uc. en de oude Egyptenaren kenden deze als de Sothische Kalender ofwel de kalender van Thoth. Maar bijvoorbeeld ook de Kelten werkten er mee. Het is de kalender waarin het zonnejaar wordt ingedeeld in 13 manen van elk 28 dagen, samen 364 dagen, plus een Dag Buiten de Tijd, die het jaar compleet maakt. Het is de natuurlijke kalender van onze aarde, die we terugvinden in de menstruatiecyclus en als het gemiddelde van de maancycli. Het begin van deze kalender valt altijd op 26 juli, want dat is de dag waarop jaarlijks de zon in het oosten samen opkomt met de dichtsbijzijnde volgende ster, Sirius*. Het is voor ons op AARDE de enige conjunctie die jaarlijks op het zelfde moment plaats vindt.
* Sirius kennen we als Hondster, hij zit midden in de kop van het sterrenbeeld Canis Major (Grote Hond). Het is verreweg de helderste ster aan onze hemel. De Egyptenaren noemden hem Sothis. Zij associeerden deze ster met Isis, de godin van de vruchtbaarheid, omdat de conjuntie altijd samenviel met de jaarlijks overstroming van de Nijl, die dan zij vruchtbare slib aan de oevers afzette.
Ook in het westen is deze conjuntie niet onbekend: wij kennen hier de Hondsdagen, genoemd naar de Hondster Sirius, zijn zeven dagen van de jaarlijkse samenstand van de zon met de Hondster.
Mensen in de horeca weten dat je dan je voedsel snel moet opbergen, want het bederft dan extra snel.

13 Manen van Vrede

De 13 Manen Kalender wordt ook de Kalender van Vrede genoemd. Het is een universele, natuurlijk en harmonische kalender; kortom de kalender voor de Nieuwe Tijd. Japanse wetenschappers hebben enkele jaren terug vastgesteld dat als je ons zonnestelsel van buitenaf zou bekijken, je dan zou zien dat in de tijd dat onze Aarde één ronde om de zon maakt (het zonnejaar), de maan dertien keer rond de aarde draait. Wij op Aarde nemen dat anders waar, omdat de aarde ook nog eens iedere dag om haar eigen as draait en de maan altijd hetzelfde gezicht aan ons laat zien, waardoor ze tegelijkertijd met ons mee om de zon draait. Een 'maand' van 28 dagen is het precieze gemiddelde van de drie verschillende soorten maancycli die we vanaf de aarde waarnemen. Deze cyclus van 28 dagen kennen we uit ons eigen lichaam als de menstruatiecyclusen, minder bekend, de emotionele cyclus, en het is de tijd die je huid nodig heeft om alle cellen te vernieuwen.